Nasıl Çalışırız?



CatTech, Agile (Çevik) yazılım geliştirme metodolojisi uygular.

Agile, değişime hızlı ve verimli biçimde adapte olma becerisi, esnekliği ve kapasitesidir.

CatTech tarafından geliştirilen Online Scrum Planning Poker uygulaması ile ekibiniz ya da şirketiniz içerisinde Scrum Planlamalarınızı online ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Projede tüm tarafların devamlı iş birliği içerisinde olmasını (Collaboration) gerektirir.

CatTech olarak proje anlaşılması, gereksinim toplanması, yazılım geliştirme, test, teslim ve teslim sonrası dönemlerin tamamında sizler ile sürekli uyum ve işbirliği içerisinde bulunuruz.

Kısa dönemler (Sprint) sonunda review demoları yapılır.


CatTech olarak 2 ya da 3 haftalık sprintler sonunda tamamlanan işlerin sunumunu yapar, aldığımız geri bildirimler doğrultusunda geliştirmelere devam ederiz.

Böylece, proje tamamlandıktan sonra değil proje devam ettiği sürece yapılanlar bilinir ve risk azaltılmış olur.



1 takım yalnızca 1 proje ile ilgilenir.


CatTech olarak oluşturduğumuz proje takımlarını yalnızca 1 projede bulundururuz.

Takımlara farklı projeler ve işler yüklemenin, takım odağını dağıtacağını ve iş kalitesini düşüreceğini biliriz.

Proje sürecindeki bütün işlemler şeffaf olmalıdır.


CatTech olarak süreçlerimiz uçtan uca şeffaftır. Projenin hangi aşamada olduğunu ve ne kadar zaman alacağını bilirsiniz.

Başarısızlığa neden olacak sürprizlerle karşılaşmazsınız.



Kullanıcı merkezli süreçler olmalıdır.


CatTech olarak bütün proje gereksinimlerini son kullanıcıya değer katacak şekilde tasarlarız.